Trung tâm thông tin Thư viện - Đại học Hà Nội

Trung tâm thông tin Thư viện - Đại học Hà Nội

 

Năm hoàn thành :2010
Địa điểm :Thanh Xuân, Hà Nội
Số tầng :03 tầng
Diện tích ô đất :1.800m2
Tổng diện tích sàn :2.500m2
Công việc :Thiết kế kỹ thuật
Khách hàng :Trường Đại học Hà Nội

0 Comments

Leave a comment

*